SAHARA TOURS d.o.o.

Lopar bb
51 000 Rab
Croatia

Tel: +385 51 775 633
Fax: +385 51 775 633
E-mail: info@sahara-lopar.com
Web: www.sahara-lopar.com

Kako doći na Rab

Sahara Tours Sahara Tours Sahara Tours Sahara Tours

Rab, kao otok je  dobro cestovno – trajektnim  vezama povezan sa kopnom. Sa južne  strane  trajekti na relaciji  STINICA ( Jablanac ) - MIŠNJAK. Mjesto Stinica ( Jablanac ) 105  km udaljeno od Rijeke  ili 60 km  od  autoceste Split-Zagreb. Vožnja traje  15 minuta, a trajekti  voze u periodu  od  06,00 sati – 24,00 sata i to voze 8 – 20  puta dnevno, a po potrebi i više. ( u sezoni  svakih  pola  sata ). Sa sjeverne  strane trajakt  vozi vozi  na relaciji otok  KRK  ( Valbiska ) - LOPAR i prometuje  4 puta  dnevno. Vožnja  traje cca  1,20  minuta. Trajektno  pristanište  Valbiska  udaljeno  je 55 km od Rijeke  ili  40 km  od  autoceste  prema Zagrebu. Zatim brzobrodskom linijom  (  katamaranom )  RIJEKA – RAB. Saobraća  svakosnevno iz Rijeke u sezoni  u 17,00 sati a iz Raba  u  06,45 sati. Vožnja  traje 1,30 minuta.

Kako do Raba autom

Hrvatska  granica ( Rupa- Pasjak )  autocestom  do Bakra- dalje  magistralom Crikvenica-Novi Vinodolski-Senj- Stinica ( Jablanac ) - Rab
Hrvatska  granica ( Marcelj)  autocestom  Krapina-Zagreb-Karlovac- Žuta Lokva – izlaz sa  autoceste – Senj- Stinica ( Jablanac ) - Rab
Hrvatska  granica  ( Goričan )  autocestom Zagreb-Karlovac-Žuta Lokva- izlaz sa autoceste -Senj-Stinica ( Jablanac ) - Rab
Hrvatska  granica ( Kozina )  cestom – Rupa- autocestom do Bakra- dalje  magistralom – Crikvenica- Novi Vinodolski-Senj-Stinica ( Jablanac ) - Rab